Historia

 

          Pierwsze Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus przybyły do Lublina 29 września 1948 roku. Dom zakonny (dawna posiadłość Mościckich) został formalnie erygowany przez ówczesnego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego, 11 listopada tegoż roku. Inicjatorem fundacji był Założyciel Zgromadzenia, Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD, ówczesny prowincjał karmelitów bosych.

          Siostry zamieszkały w dzielnicy Bazylianówka, która wówczas była na pograniczu miasta. Szybko urządzoną kaplicę ozdobiono obrazem Niepokalanego Poczęcia NMP (taki tytuł otrzymała również kaplica), namalowanym przez s. Marcelinę Jachimczak, Karmelitankę Dzieciątka Jezus.

historia2_mini

Widok pierwszej kaplicy zakonnej w domu lubelskim

 

historia3_mini

Obraz Najśw. Maryi Panny Niepokalanej w obecnym wystroju kaplicy, mal. s. Marcelina Jachimczak
(widok obecny obrazu)

 

          Od początku pobytu w Lublinie, Siostry pracowały głównie jako zakrystianki, haftowały, pracowały w instytucjach kościelnych i parafialnych. W latach 1948-53 Siostry na prośbę ówczesnego ordynariusza Diecezji Lubelskiej, bpa Stefana Wyszyńskiego, prowadziły w domu przedszkole. Dla liczby ok. 20 dzieci, których nie można było objąć wychowaniem przedszkolnym ze względu na przepisy i warunki lokalowe (ok. 35 było zapisanych do przedszkola), Siostry zorganizowały dożywianie oraz koła zainteresowań. W wyniku likwidacji przedszkola przez władze państwowe, wspólnota lubelska zdecydowała – pomimo trudnej sytuacji – o prowadzeniu dożywiania dzieci matek pracujących oraz katechizację dzieci przedszkolnych (rozszerzoną później i na starsze), aby w ten sposób podtrzymywać kontakt ze społeczeństwem Lublina, ciesząc się także jego pomocą i wsparciem.

historia4_mini

Odwiedziny Matki Georgii Sroka, przełożonej generalnej (pierwsza z prawej), lata 50-te

 

historia5_mini

Wychowankowie przedszkola podczas wizytacji kanonicznej biskupa Zdzisława Golińskiego w 1951r.

 

historia6_mini

Wspólnotę Sióstr w Lublinie często odwiedzał nasz Ojciec Założyciel – Sługa Boży
o. Anzelm Maciej Gądek OCD. Fotografia wyk. w latach 60-tych.

 

historia7_mini

W dniach 24 i 25 maja 2005 r. w naszej kaplicy w Lublinie gościły Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w których nasza Patronka peregrynowała po Polsce.

 

historia8_mini

Widok naszego domu przed rozbudową (2009r.)

 

100_1552

Widok naszego domu po rozbudowie (2013r.)