Skrzynka intencji

“ Niech każdy uwielbia Boga, Który i w uzdrowionych znajdując rany,
leczy je zbawiennym lekarstwem modlitwy. ”

o. Anzelm Gądek OCD

 

          Uwielbiając naszego Pana w codziennej modlitwie polecamy mu cały Kościół, a szczególnie kapłanów, naszą Ojczyznę i każdego, kto w jakikolwiek sposób cierpi. Przyjmujemy też intencje indywidualne.

 

          Prośby o modlitwę można wysyłać na adres:

 

karmel-lublin@karmelitanki.pl – prośby polecane Dzieciątku Jezus podczas comiesięcznego nabożeństwa

 

oraz kdzj.lublin@gmail.com – prośby za wstawiennictwem Założycieli naszego Zgromadzenia:

Sł. Bożego o. Anzelma Gądka oraz Sł. Bożej Matki Teresy Kierocińskiej

 

“ Bóg ma skrzynię bez wieka dla każdego człowieka. ”
Matka Teresa Kierocińska

 

ModlitwaTereska

         Modlitwa
         do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

          O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, w swym krótkim życiu byłaś wzorem szlachetnej czystości, wielkiej miłości i dogłębnej ufności. Teraz, kiedy się cieszysz nagrodą Twych cnót, spójrz łaskawie na mnie, oddającego się pod Twoją opiekę.

          Wstaw się za mną do Niepokalanej Maryi Dziewicy, której byłaś kwiatem wybranym. Błagaj ją za mną, bo Ona wielką ma władzę nad Sercem Jezusa, by uprosiła dla mnie pomoc, której tak bardzo oczekuję.

          Uproś mi u Jezusa potrzebne łaski, o które proszę i błogosławieństwo w moim życiu, abym zawsze żył według przykazań Bożych. Broń mnie w godzinę śmierci i zaprowadź do szczęliwej wieczności.

         Amen